Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

escape the nets somehow

I am trapped in this body, and there is nothing I can do about it
I'm gonna jump until I leave this shit !

2 σχόλια: