Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

madness        short cut movie inspired by HOWL - poem by Allen Ginsberg                               

         Diana Ponirou
            Manos Kontos

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

LOVE OH TOMMY


once upon a time ..

           but then luckily ..
με κατατάξανε σε ταξινόμηση για λοβοτόμηση και επαναδιάρθρωση των σκέψεων
με ταξινόμησαν σε κατάταξη για λοβοτομηση και επαναδιαρθρωση των σκεψεων


   it's lunch time family !

έπεσες στη παγίδα που η ίδια έστησες..


                eat raw meat fresh flesh on my teeth, it's cheap
          You're chewing with an open mouth, raw meat,
          your blood drool attracts the flies.

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

damn your eyes ..

                             Damn your eyes
                                              For takin' my breath away


                                                 Damn your eyes
                                         For making me wanna stay


                                             Damn your eyes
                                      For getting my hopes up high

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

me is other people.me is other demonsI can be anyone
a study in identity & illusion
I must work on symmetryI am my own demon
me is other demons
I carry them with me
I carry them in my heart


I can be anyone

models: Diana . Konstantina . Euthimios .