Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

digitizing problems

SELF PORTRAIT          It’s strange talking about yourself.
            You think you know yourself , but you don’t .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου