Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Σ Κ Α Σ Ο Γ Λ Ε Ν Τ Ι festival _page 31
 φωτογραφιες Τζωρτζίνα Μεντόγιαννη


NAKED LUNCH WILLIAM BURROUGH

 Εμμανουήλ Κοντός  Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος  Γιώργος Δικαίος  Γρηγορία Μεθενίτη Εμμανουέλα Μαγκώνη  Μαίρη Μηνά  Δέσποινα-Ντορίνα Ρεμεδιάκη  Κωνσταντίνος Γιουρνάς Παναγιώτης Γαβρέλας